5 جمله اثربخش تا یادتون بندازن که شما میتونین - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش تا یادتون بندازن که شما میتونین

۵ جمله اثربخش تا یادتون بندازن که شما میتونین

در ابتدای راه، به خودتون یادآوری کنین که اگر توانایی انجام کاری رو نداشتین، رویای اون هم به ذهنتون نمیرسید. کافیه به خودتون و قدرتی که دارین باور داشته باشین. این جمله ها این موضوع رو به شما یاد آوری میکنن و کمک میکنن تا بر ترس هاتون غلبه کنین و با قدرت بیشتری پیش برین.

1

2

3

4

5

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...