5 جمله اثربخش که شما رو به تلاش برای ساختن یه دنیای رنگی تر تشویق میکنه - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش که شما رو به تلاش برای ساختن یه دنیای رنگی تر تشویق میکنه

۵ جمله اثربخش که شما رو به تلاش برای ساختن یه دنیای رنگی تر تشویق میکنه

هر قدم کوچیکی که برای قشنگ تر شدن دنیا برداشته میشه موثر هست. چون همین قدم های کوچیک کنار هم تغییرات بزرگ رو میسازن و دنیا رو رنگی تر می کنن. خوندن جملاتی که از افراد سرشناس نقل شده می تونه بهت انگیزه بده تا برای ساختن دنیای رنگی تر تلاش کنی و بهت یاد آوری می کنه که چه نقش پر رنگی در این مسیر داری.

   1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...