گزیده سردبیر

مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روزهفتم

رنگی رنگی تصمیم داره در چهارده روز این کتاب هفت فصلی رو‌ براتون منتشر کنه تا بیشتر با جودی آشنا شین:) پیشنهاد می‌دیم شما هم به آدم‌های رنگی بپیوندید و هر روز این داستان رو با ما مطالعه کنید.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روز ششم

جودی یه دختر شاد و سرزنده هست که ما بیشتر با انیمیشنش آشنا هستیم. این کارتون از روی کتاب جودی ابوت اثر جین وبستر ساخته شده بود که یک‌ رمانِ نامه‌نگاریه، البته کتاب جزئیاتی داره که داخل انیمیشن نیومده. جالب اینجاست، اول در سال ۱۹۱۲ این داستان‌ها به شکل دنباله‌دار در مجله‌ای چاپ ‌می‌شد و بعد تبدیل به رمان شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت!

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روز پنجم

جودی یه دختر شاد و سرزنده هست که ما بیشتر با انیمیشنش آشنا هستیم. این کارتون از روی کتاب جودی ابوت اثر جین وبستر ساخته شده بود که یک‌ رمانِ نامه‌نگاریه، البته کتاب جزئیاتی داره که داخل انیمیشن نیومده. جالب اینجاست، اول در سال ۱۹۱۲ این داستان‌ها به شکل دنباله‌دار در مجله‌ای چاپ ‌می‌شد و بعد تبدیل به رمان شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت!

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روز چهارم

داستان کتاب دربارهٔ نامه‌های دختر شاد و رنگی‌ و آزادی‌خواهی به اسم‌ جودی ابوت هست به‌ فرد خیری که‌ هرگز اون ‌رو ‌ندیده و باعث شده جودی وارد کالج بشه. از ویژگی‌های خوب جودی مثبت‌اندیشی و توان‌مقابله با مشکلاتش هست.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روز سوم

رنگی رنگی تصمیم داره در چهارده روز این کتاب هفت فصلی رو‌ براتون منتشر کنه تا بیشتر با جودی آشنا شین:) پیشنهاد می‌دیم شما هم به آدم‌های رنگی بپیوندید و هر روز این داستان رو با ما مطالعه کنید.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روز دوم

رنگی رنگی تصمیم داره در چهارده روز این کتاب هفت فصلی رو‌ براتون منتشر کنه تا بیشتر با جودی آشنا شین:) پیشنهاد می‌دیم شما هم به آدم‌های رنگی بپیوندید و هر روز این داستان رو با ما مطالعه کنید.

ادامه مطلب...


مطالعه گروهی رمان بابا لنگ دراز – روز اول

رنگی رنگی تصمیم داره در چهارده روز این کتاب هفت فصلی رو‌ براتون منتشر کنه تا بیشتر با جودی آشنا شین:) پیشنهاد می‌دیم شما هم به آدم‌های رنگی بپیوندید و هر روز این داستان رو با ما مطالعه کنید.

ادامه مطلب...


از فردا با هم رمان بابا لنگ دراز بخونیم

رنگی رنگی تصمیم داره در چهارده روز این کتاب هفت فصلی رو‌ براتون منتشر کنه تا بیشتر با جودی آشنا شین:) پیشنهاد می‌دیم شما هم به آدم‌های رنگی بپیوندید و هر روز این داستان رو با ما مطالعه کنید.

ادامه مطلب...


...10...1819202122...3040...