گزیده سردبیر

چالش یک هفته غر زدن ممنوع با رنگی رنگی

این بار چالشی رو با موضوع چالش یک هفته غر زدن ممنوع طراحی کردیم و سعی داریم تا هرروز یک قدم برای کمتر غر زدن برداریم. در پایان میتونیم تاثیر این کارها رو در سبک زندگی و رفتارمون بررسی کنیم و برای ماندگار بودنشون تصمیم بگیریم.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته دور شدن از شبکه های اجتماعی همراه رنگی رنگی

این بار چالشی رو با موضوع چالش یک هفته دور شدن از شبکه های اجتماعی طراحی کردیم و سعی داریم تا هرروز یک قدم دور شدن از شبکه های اجتماعی نزدیک تر بشیم . در پایان میتونیم تاثیر این کارها رو در سبک زندگی و رفتارمون بررسی کنیم و برای ماندگار بودنشون تصمیم بگیریم

ادامه مطلب...


چالش یک هفته زندگی با احساسات و افکار رنگی رنگی

این بار چالشی رو با موضوع زندگی با احساسات و افکار رنگی طراحی کردیم و سعی داریم تا هرروز یک قدم به سمت زندگی با افکار و احساسات مثبت و رنگی نزدیک تر بشیم . در پایان میتونیم تاثیر این کارها رو در سبک زندگی و رفتارمون بررسی کنیم و برای ماندگار بودنشون تصمیم بگیریم.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته قدم های کوچک به سمت رویاهای بزرگ همراه با رنگی رنگی

این بار چالشی رو با موضوع قدم های کوچک به سمت رویاهای بزرگ طراحی کردیم و سعی داریم تا هرروز قدم های کوچکی به سمت رویاهای بزرگ برداریم و به هدف برنامه نزدیک تر بشیم. در پایان میتونیم تاثیر این کارها رو در سبک زندگی و رفتارمون بررسی کنیم و برای ماندگار بودنشون تصمیم بگیریم.

ادامه مطلب...


مسابقه ی رنگی – یه آدم رنگی همیشه امید داره

رنگی رنگی با یک مسابقه اینستاگرامی جدید اومده، هر مطلبی در رنگی رنگی با این هدف تولید میشه که بهونه ای برای زیباتر شدن روزهاتون بشه و مسابقه های رنگی رنگی هم از جز همین قاعده هستن. در این مسابقه ها همه برنده هستن چون با شرکت در حس و حال خوبی پیدا میکنن و در بخش مسابقات اینستاگرامی چون این حس و حال به اشتراک گذاشته میشه ممکنه بتونه به اطرافیان شون هم انتقال پیدا کنه.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته تنهایی ممنوع با رنگی رنگی

این بار با چالش یک هفته تنهایی ممنوع با هم همراه میشیم. قرار هست با انجام یک سری فعالیت به هدف این چالش یعنی دور شدن از تنهایی نزدیک بشیم و در نهایت این عادت خوب رو در خودمون تثبیت کنیم. اگر در این مسیر با ما همراه شدین، از تجربیاتتون در بخش کامنت ها با بقیه ی آدم های رنگی صحبت کنین

ادامه مطلب...


چالش یک هفته عکاسی تابستانی با رنگی رنگی

این بار با چالش یک هفته عکاسی تابستانی با هم همراه میشیم. قرار هست با انجام یک سری فعالیت به هدف این چالش یعنی عکاسی تابستانی نزدیک بشیم و در نهایت این عادت خوب رو در خودمون تثبیت کنیم. اگر در این مسیر با ما همراه شدین، از تجربیاتتون در بخش کامنت ها با بقیه ی آدم های رنگی صحبت کنین.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته تغذیه سالم با رنگی رنگی

ما در این چالش ها سعی می کنیم تا به مدت یک هفته، طبق برنامه ی طراحی شده پیش بریم و قدم به قدم به هدف چالش نزدیک بشیم، بعد با بررسی تاثیری که انجام این کارها در زندگیمون داشتن میتونیم تصمیم بگیریم تا به بخشی از سبک رفتارمون تبدیل بشن یا نه. این بار با چالش یک هفته تغذیه سالم با هم همراه میشیم.

ادامه مطلب...


12345...102030...