گزیده سردبیر

طالع رنگی هفته – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند

بهمن : این هفته باید به بدنت توجه دقیقتری کنی. نشانه هایی است که بدنت داره برایت می فرسته که بی توجهی به اونها می تونه برایت گرون تموم بشه. رفتارها و مدل زندگی ات احتیاج به بازبینی داره . با در نظر گرفتن موقعیت ماه در طالعت به نظر می یاد وقت خوبی است برای بازتعریف کردن خیلی چیزها که تو را به بالانس و تعادل برسونه

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۲۰ تا ۲۶ بهمن

بهمن : یک سوژه ای که مدتهاست طول کشیده و این کش اومدنش ازت انرژی زیادی گرفته این هفته ممکنه به سرانجام خوبی برسه. کافیه که شروع کنی و یه لیست از قدمهایی که خودت و دیگران باید بردارید را بنویسی و سعی کنی که اولویت ها را مشخص کنی.

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۱۳ تا ۱۹ بهمن

بهمن : دلت می خواهد ته و توی همه چیز را در بیاری و این موضوع وقت زیادی ازت می گیره. حتی گاهی این کنجکاوی تو از طرف دوستان و نزدیکانت به فضولی تعبیر می شه و باعث ناراحتی شون شده. باید بپذیری که ساعات روز محدوده و تو برای جمع کردن همه اطلاعات نه توان نه زمان کافی نداری.

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۶ تا ۱۲ بهمن

بهمن : در این هفته یک ملاقات یا یک اتفاق غیرمنتظره تو را عمیقا به فکر درباره کارما یا تقدیر در جهان می اندازه. به نظر می یاد نقطه های زیادی در زندگی ات هست که اگر بتونی با روشن بینی بهشون نگاه کنی و بتونی بهم وصلشون کنی مثل یک نقشه راه برایت عمل خواهد کرد.

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۲۹ دی تا ۵ بهمن

دی : اشتهات برای خوشی کردن و لذت بردن به نظر سیری ناپذیر می اید. این تفریحات از دیدار و معاشرت خانوادگی می تونه شروع بشه تا یه پیاده روی خوب با یه دوست قدیمی تا یه معاشرت به دیدار با ادمهایی که کم می بینینشون یا حتی مجلس رقص و طربی که بعدش یادت نیاید که چه شد و چه کردی.

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۲۲ تا ۲۸ دی

دی : احساسات قاطی پاتی ای داری که مثل یک دیگ جوشان در درونت قل قل می کنند. تو دو دستی در دیگ را بستی و سعی می کنی چیزی ازش بیرون نریزه. اما این هفته تحت تاثیر مرکوری تو انرژی چندانی برای مخفی کاری نداری.

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۱۵ تا ۲۱ دی

دی : روح و دلت این هفته به بودن و حضور بقیه نیاز داره. آرامش برایت وقتی است که در معرض صدا و حضور دوستان ، همسایگان و نزدیکانت قراره داشته باشی. این هفته از فضاهای تنها و سکوتهای طولانی پرهیز کن. در این جنس از معاشرت با آدمهای امن و نزدیک هم شادی و هم قدرت درونی زیادی برایت بوجود می آید.

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۸ تا ۱۴ دی

دی : پروژه ای در سر داری که مدتی است در حال بال و پر دادن به اون خیالی. اینکه تو برای رسیدن به رویایت هی اسباب و ادوات ش را فراهم می کنی مثل اینکه برای اینکه یه درخت داشته باشی اول سعی کنی شاخه های را جمع کنی .

ادامه مطلب...


12345...102030...