5 جمله اثربخش برای انرژی دادن در یک روز سخت کاری - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش برای انرژی دادن در یک روز سخت کاری

۵ جمله اثربخش برای انرژی دادن در یک روز سخت کاری

زندگی مجموعه ای از سختی ها و شادی ها هست و نمیشه مسیر زندگی رو بدون مواجه شدن با پستی ها و بلندی ها طی کرد. کار هم به عنوان بخشی از زندگی از این قاعده مستثنا نیست. اینکه در روزهای سخت بتونیم انرژی و انگیزه مون رو حفظ کنیم، به خودمون بستگی داره. اما این جملات میتونن بهمون کمک کنن تا با روحیه ی بیشتری ادامه بدیم.

   1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...