راهکارهایی برای رها زندگی کردن - رنگی رنگی

راهکارهایی برای رها زندگی کردن

راهکارهایی برای رها زندگی کردن

تا حالا شده حس کنی تو یک جعبه گیر افتادی و هرچقدر هم تلاش می کنی راه نجاتی نداری؟ حسی شبیه به اینکه مجبور هستی یک کار تکراری و بی معنی رو بارها و بارها انجام بدی . یا نگرانی مداوم در مورد اینکه دیگران در مورد ما چه فکری می کنن و جایگاه ما از نظر اونها چیه ! اگر دوست داری از این مدل جعبه های ذهنی بیرون بیای و زندگی رو به معنای واقعی تجربه کنی راهکارهای زیر میتونه بهت کمک بکنه.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...