جای لیست کارهای روزانه، درست شده از میوه های کاج

شما هم لیست کارهای روزانه تون خیلی زیاد و دیوونه کننده س؟ من به شخصه فهمیدم هر چقدر این لیست ها رو بیشتر جلوی چشم قرار بدیم، کمتر اذیتمون می کنن! استفاده از میوه ی درخت کاج برای ساختن یک نگهدارنده ی لیست کارهای روزمره، یه ایده ی بکره! این میوه ها که همه جا دور و بر خونمون ریختن، پس کافیه یک بار به جای اینکه با ماشین از روشون رد شیم و از صدای خرد شدنشون لذت ببریم، چند تاشون رو برداریم و به خونه بیاریم تا بتونیم یه حرکت خلاقانه بزنیم.

ادامه مطلب...