به سلامتی هودهای بی‌صدا

وقتی برای خرید هود به فروشگاه می‌ریم مغازه‌دار تضمین می‌کنه فنی که خریدیم بی‌صداست و موقع آشپزی سوهان روح و روان‌مون نمی‌شه. ما هم فن رو می‌خریم و نصب می‌کنیم و روزای اولی که باهاش کار می‌کنیم همه چیز خوبه و از کارکرد بی‌صدای فن لذت می‌بریم. اما یه ماه بعد که مهمون داریم و کلی سرخ‌کردنی رو دستمون مونده و نمی‌خواهیم خونه بوی ساندویچی بده، دیگه اعصاب‌مون کشش صدای اون هیولا رو نداره. چه اتفاقی برای هود افتاده که یهو تبدیل به ماشین آلودگی صوتی شده؟ جواب ساده است: به موقع و زیاد ازش استفاده نکردیم. فیلتر و هواکش هودها...

ادامه مطلب...