یک کتاب شاد – عطر سنبل، عطر کاج

در هر خانواده ای یک آدم ماجرا جو پیدا میشود، در خانواده پدر این افتخار به عمو نعمت الله میرسد. شاهکارش هم این است که همسرش را خودش انتخاب کرده، آن هم سه بار! زندگی پر از خنده است. این را پس از خواندن کتاب "عطر سنبل، عطر کاج" نوشته‏ی خانوم "فیروزه جزایری دوما" بیشتر میفهمید. یکی از پر فروش ترین کتاب های دو سال اخیر ایران و آمریکا. خاطرات زندگی نویسنده که در کودکی به دلیل شغل پدر، از آبادان به آمریکا سفر کرد و همانجا هم ماندگار شد. سرتا سر کتاب پر است از داستان ها و اتفاقات هیجان...

ادامه مطلب...