برای چشم‌های خیره به مانیتور

برای خیلی از ما 8 ساعت نشستن پای کامپیوتر و زل زدن به مانیتور تبدیل به یه کار روزانه و عادی شده. این عادت چه برای کار و شغل ما باشه، چه برای تفریح و تحصیل و ... اگه بدون کنترل و مراقبت باشه، دیر یا زود مشکلات زیاد جسمی برای ما ایجاد می‌کنه. چشم ما یکی از اولین اعضای بدن ماست که از استفاده مداوم و کنترل نشده از کامپیوتر آسیب می‌بینه. اگه بعد از چند ساعت کار احساس سوزش، خارش، تاری دید، سر درد، حساسیت به نور، سرخی، خستگی، سنگینی یا ورم در چشم‌تون می‌کنید، خبر بدی رو باید...

ادامه مطلب...