خداحافظ گردن درد

با 3 حرکت دردهای گردن را کیش ومات کنید. مرکز تحقیقات ملی دانمارک، تحقیقی درباره دردهای مزمن گردن در محیط کار بر روی 42 زن در سنین 36 -52 سال انجام داده و به این نتیجه رسیده است، که سه جلسه وزنه‌برداری در هفته به طور 80 درصد دردهای گردن را در کمتر از 3 ماه کاهش می‌دهد. محققان بر این باورند که وزنه برداری( مخصوصا انجام این 3 حرکتی که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد)، ممکن است به تولید عضله در بافت‌های آسیب دیده کمک کند. برای انجام هر حرکت زانو را کمی خم کنید. از دو وزنه‌ی...

ادامه مطلب...