کوکوی اردبیلی گوشت و اسفناج

یکی از مامانای رنگی دستور پخت یه کوکوی خوشمزه و مقوی رو برامون فرستاده که وقتی تو خونه درست کردیمش یه جنگ سرد واقعی سر خوردنش راه افتاد. برای اینکه ریسک نکنم مواد این غذا رو برای دو نفر درست کردم. سر میز شام یه مهمون ناخونده هم داشتیم. تو یه چشم بهم زدن ظرف غذا نصف و از اون لحظه به بعد جنگ ما شروع شد. هر کدوم با لبخند خبیثانه‌ای بر لب یه کوکوی دیگه برمی‌داشتیم و سر دونه‌ آخر کار به جایی رسید که تو یک ثانیه سه تا چنگال تو یه تیکه کوکو فرو ‌رفت. این غذای...

ادامه مطلب...