ساختن دنیایی شادتر برای کم توان ها

از بین هزاران آدمی که اطراف ما زندگی می‌کنن، کسایی هستن که با معلولیت‌های جسمی یا ذهنی زندگی می‌کنن. شاید روی کاغذ این آدما هیچ فرقی با بقیه نداشته باشن، جز اینکه مثلا ناشنوا، نابینا یا فلج باشن. اما این فقط روی کاغذه و خیلی وقتا خودمون هم بدون اینکه متوجه باشیم رفتار اشتباه و حتی مخربی با کم توان ها داریم. مثلا اگه از ما بپرسن که نظرت درباره کسی که با یک دست به دنیا اومده چیه، ممکنه بگیم هیچ نظری ندارم چون نداشتن یک دست چندان مهم نیست. اما آیا وقتی یه بچه رو با یک دست می‌بینیم...

ادامه مطلب...