یک کتاب برای ترس‌های خنده‌دار

وقتی وحشت و معما و طنز به هم پیوند بخوره، داستان‌های گروتسک خلق می‌شن. گروتسک شاید نوعی شوخی با ترس باشد و یا به بیان بهتر، نوعی ترس آمیخته با شوخی. درست مثل نقاشی‌هایی که در ظاهر چهره‌های چند آدم رو نشون می‌دن و اگه دقت کنید، متوجه می‌شید که اینا انسان نیستن، بلکه تعداد زیادی از میوه‌ها هستن که به این شکل کنار هم چیده شده‌ان. داستان‌های فرانتس هولر نمونه‌ی خوبی از این دست هستن. داستان‌هایی پر از شوخی‌های عجیب تلخ و شیرین که گاهی می‌خندانند و گاهی آدم را به فکر فرو‌ می‌برند. هولر توی داستان‌های خیلی کوتاهش توی...

ادامه مطلب...