فکت گرافی – ۵ تا کاری که همیشه بعد از انجام دادنش پشیمون میشید

حس پشیمونی از کاری که یهویی انجام دادیم و قبلش خوب فکر نکردیم میتونه اذیت کننده باشه. حفظ حونسردی و جلوگیری از خشم میتونه توی تصمیم گیری بهتر خیلی بهمون کمک کنه. این فکت گرافی 5 تا از کارهایی که همیشه بعد از انجام دادنش پشیمون میشید رو بهتون یادآوری می کنه.

ادامه مطلب...