گزیده سردبیر

چالش یک هفته اسراف مواد غذایی ممنوع با رنگی رنگی

چالش جدید ما، یک هفته اصراف مواد غذایی ممنوع با رنگی رنگی هست. سعی می کنیم طی هفت روز پیش رو، قدم به قدم به هدف چالش نزدیک تر بشیم و در نهایت با بررسی تاثیر این کارها در زندگی روزمره مون تصمیم بگیریم که آیا دوست داریم جلوگیری از اصراف مواد غذایی رو به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم یا خیر.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته توجه به سلامتی ذهنی با رنگی رنگی

چالش جدید ما، یک هفته توجه به سلامتی ذهنی با رنگی رنگی هست. سعی می کنیم طی هفت روز پیش رو، قدم به قدم به هدف چالش نزدیک تر بشیم و در نهایت با بررسی تاثیر این کارها در زندگی روزمره مون تصمیم بگیریم که آیا دوست داریم توجه به سلامتی ذهنی رو به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم یا خیر.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته تنبلی ممنوع با رنگی رنگی

چالش جدید ما، یک هفته تنبلی ممنوع با رنگی رنگی هست. سعی می کنیم طی هفت روز پیش رو، قدم به قدم به هدف چالش نزدیک تر بشیم و در نهایت با بررسی تاثیر این کارها در زندگی روزمره مون تصمیم بگیریم که آیا دوست داریم تنبلی ممنوع رو به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم یا خیر.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی همراه با رنگی رنگی

heart3 این بار چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی رو انجام میدیم. سعی می کنیم تا طبق برنامه ی تهیه شده، قدم به قدم به هدف این چالش شادی با استفاده از بازی نزدیک تر بشیم و در پایان تصمیم بگیریم که انجام این کارها در بهتر شدن سبک زندگی ما تاثیر داشته یا نه. ا

ادامه مطلب...


چالش یک هفته تیپ رنگی همراه با رنگی رنگی

این بار چالش یک هفته تیپ رنگی رو انجام میدیم. سعی می کنیم تا طبق برنامه ی تهیه شده، قدم به قدم به هدف این چالش تیپ رنگی نزدیک تر بشیم و در پایان تصمیم بگیریم که انجام این کارها در بهتر شدن سبک زندگی ما تاثیر داشته یا نه.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته مهربانی با همسایه ها همراه با رنگی رنگی

یک آدم رنگی همیشه سعی می کنه با به چالش کشیدن خودش، هرروز بهتر از روز قبل عمل کنه. رنگی رنگی هم که در این کار خوب دوست داره کنار آدم های رنگی باشه، چالش هایی رو به صورت هفتگی آماده کرده تا بتونین با همراهی اون ها، تبدیل به آدم بهتری بشین. این بار چالش یک هفته مهربانی با همسایه ها رو انجام میدیم. سعی می کنیم تا طبق برنامه ی تهیه شده، قدم به قدم به هدف این چالش مهربانی با همسایه ها نزدیک تر بشیم و در پایان تصمیم بگیریم که انجام این کارها در بهتر شدن سبک...

ادامه مطلب...


چالش یک هفته پاییزی شاد با رنگی رنگی

یک آدم رنگی همیشه سعی می کنه با به چالش کشیدن خودش، هرروز بهتر از روز قبل عمل کنه. رنگی رنگی هم که در این کار خوب دوست داره کنار آدم های رنگی باشه، چالش هایی رو به صورت هفتگی آماده کرده تا بتونین با همراهی اون ها، تبدیل به آدم بهتری بشین. این بار چالش یک هفته پاییزی شاد رو انجام میدیم. سعی می کنیم تا طبق برنامه ی تهیه شده، قدم به قدم به هدف این چالش پاییزی شاد نزدیک تر بشیم و در پایان تصمیم بگیریم که انجام این کارها در بهتر شدن سبک زندگی ما تاثیر داشته...

ادامه مطلب...


چالش یک هفته شادی با هیجان سفر با رنگی رنگی

این بار نوبت یک هفته شادی با هیجان سفر با رنگی رنگی هست. می خوایم طبق برنامه ای که داریم هرروز حتی یک قدم کوچیک به هدف این چالش نزدیک بشیم. در پایان هفته می تونیم تاثیرش رو در زندگیمون بررسی کنیم و اگر لازم دونستیم این رفتار رو به بخشی از سبک زندگیمون تبدیل کنیم.

ادامه مطلب...