گزیده سردبیر

چالش یک هفته مهربونی در دنیای مجازی با رنگی رنگی

ما در رنگی رنگی سعی می کنیم برای هفت روز پیش روی شما، یک برنامه ی خوب بچینیم تا با کمک اون هرروز خودتون رو به چالش بکشین. این کارهایی که انجام میدین، میتونن به شما کمک کنن تا برای ایجاد تغییراتی در رفتار و سبک زندگیتون آماده بشین.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته حمایت از کسب و کارهای کوچک یا نوپا با رنگی رنگی

یک هفته میتونه زمان مناسبی برای شروع تغییرات مهم در سبک زندگیمون باشه، میتونیم از این هفت روز استفاده کنیم و عادت جدیدی در خودمون ایجاد کنیم یا رفتار نامناسبی رو کنار بگذاریم. فقط کافیه برنامه مناسبی برای این کار داشته باشیم و سعی کنیم هرروز قدمی در راستای هدفی که تعیین کردیم برداریم.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته درست مصرف کردن با رنگی رنگی

یک هفته میتونه زمان مناسبی برای شروع تغییرات مهم در سبک زندگیمون باشه، میتونیم از این هفت روز استفاده کنیم و عادت جدیدی در خودمون ایجاد کنیم یا رفتار نامناسبی رو کنار بگذاریم. فقط کافیه برنامه مناسبی برای این کار داشته باشیم و سعی کنیم هرروز قدمی در راستای هدفی که تعیین کردیم برداریم.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته خلوت سازی با رنگی رنگی

یک هفته میتونه زمان مناسبی برای شروع تغییرات مهم در سبک زندگیمون باشه، میتونیم از این هفت روز استفاده کنیم و عادت جدیدی در خودمون ایجاد کنیم یا رفتار نامناسبی رو کنار بگذاریم. فقط کافیه برنامه مناسبی برای این کار داشته باشیم و سعی کنیم هرروز قدمی در راستای هدفی که تعیین کردیم برداریم.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته اسراف مواد غذایی ممنوع با رنگی رنگی

چالش جدید ما، یک هفته اصراف مواد غذایی ممنوع با رنگی رنگی هست. سعی می کنیم طی هفت روز پیش رو، قدم به قدم به هدف چالش نزدیک تر بشیم و در نهایت با بررسی تاثیر این کارها در زندگی روزمره مون تصمیم بگیریم که آیا دوست داریم جلوگیری از اصراف مواد غذایی رو به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم یا خیر.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته توجه به سلامتی ذهنی با رنگی رنگی

چالش جدید ما، یک هفته توجه به سلامتی ذهنی با رنگی رنگی هست. سعی می کنیم طی هفت روز پیش رو، قدم به قدم به هدف چالش نزدیک تر بشیم و در نهایت با بررسی تاثیر این کارها در زندگی روزمره مون تصمیم بگیریم که آیا دوست داریم توجه به سلامتی ذهنی رو به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم یا خیر.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته تنبلی ممنوع با رنگی رنگی

چالش جدید ما، یک هفته تنبلی ممنوع با رنگی رنگی هست. سعی می کنیم طی هفت روز پیش رو، قدم به قدم به هدف چالش نزدیک تر بشیم و در نهایت با بررسی تاثیر این کارها در زندگی روزمره مون تصمیم بگیریم که آیا دوست داریم تنبلی ممنوع رو به بخشی از سبک زندگی تبدیل کنیم یا خیر.

ادامه مطلب...


چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی همراه با رنگی رنگی

heart3 این بار چالش یک هفته شادی با استفاده از بازی رو انجام میدیم. سعی می کنیم تا طبق برنامه ی تهیه شده، قدم به قدم به هدف این چالش شادی با استفاده از بازی نزدیک تر بشیم و در پایان تصمیم بگیریم که انجام این کارها در بهتر شدن سبک زندگی ما تاثیر داشته یا نه. ا

ادامه مطلب...