گزیده سردبیر

۲۸ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! زندگی کوتاه تر از اونه که بخوایم با بقیه نامهربون باشیم!

ادامه مطلب...


۲۷ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! مهربونی نه تنها باعث میشه بقیه حس خوبی داشته باشن بلکه حال خودت رو هم خوب میکنه.

ادامه مطلب...


۲۶ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! بخند، چون اینجوری قشنگ تری.

ادامه مطلب...


۲۵ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! مطمئن باش هیچ تلاشی بی جواب نمیمونه پس تلاش رو فراموش نکن.

ادامه مطلب...


۲۴ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! برای یک روز عالی آماده شو چون امروز همه شرایط رو برای عالی بودن داره :)

ادامه مطلب...


۲۳ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! امروز بهترین روز برای یک شروع قشنگ هستش!

ادامه مطلب...


۲۲ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! با ترس هات روبرو شو تا بتونی از زندگیت لذت ببری وگرنه همیشه باید در سایه اون ها زندگی کنی!

ادامه مطلب...


۲۱ آذر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! لازمه هر موفقیتی امید هست، پس امیدوار باش!

ادامه مطلب...