نویسنده ها تو کافه پاریس منتظرن

قراره این تابستون، تابستون تغییر باشه. قراره مچ تو مچ خورشید داغ بندازیم و نذاریم گرماش ما رو از نفس بندازه. آدم رنگیا می‌خوان این تابستونو با یه عالمه کتاب خوب تموم کنن. بعد از این تو هر ایستگاه اتوبوس و مترویی، رو نیمکت هر پارکی و رو میز کار هر کی یه جلد کتاب دیدی، شک نکن که صاحبش سوار موج کتابخونی رنگی شده. رنگی رنگی واسه این تغییر همراه شماست و پیشنهاد امروزش یه پیشنهاد دندون‌گیره که هیشکی دلش نمیاد ردش کنه. کتاب امروز "کافه پاریس" با ترجمه مریم صبوریه. این کتاب مجموعه 18 داستان کوتاه از بهترین و...

ادامه مطلب...