فکت گرافی – ۵ تا کار احمقانه که معمولا انجام میدیم

یه سری کارها هستن که اگه شخص دیگه ای انجام بده، یا توی فیلم ها ببینیم، همه میگیم: "اَاا چه آدم احمقی!". اما خودمون وقتی توی اون شرایط قرار می گیریم، ممکنه خیلی غیر منطقی تر رفتار کنیم. اینجا یادآوری داریم از کارهای احمقانه ای که در روزمرگی خودمون زیاد انجام میدیم:

ادامه مطلب...