عصرونه با عطر سیب

می‌دونم اهل هر جا که باشید، زن باشید یا مرد، جوان یا مسن، شاغل یا بیکار ... دست رد به سینه یه عصرونه دلچسب نمی‌زنید. عصرونه امروزمون تو چند دقیقه حاضر می‌شه و انقدر آبرومند و خوشمز‌ه‌ است که می‌تونه جای هر دسری رو هم بعد از غذا پر کنه. قهرمان داستان ین عصرونه میوه سیبه. تو یخچال سرک بکشید و دو تا سیب بردارید. ممکنه سیبی که دارید لک، زدگی یا له شدگی داشته باشه، یا پوست‌ش کمی چروک باشه. اگه بین سیبا همچین چیزی هست، دقیقا همونا رو بردارید، چون قراره این سیب خرد و پخته شه. سیب رو...

ادامه مطلب...