فکت گرافی – زیاد به صورتتون دست میزنید ؟

عادت ها گریبان گیر همه هستند. یکی ناخن هاش رو میکنه، و یکی دیگه ممکنه با صورتش ور بره. میدونید که یکی از عوامل بزرگ رشد جوش روی صورت، تماسش با دسته. دست میتونه به راحتی میکروب های اطراف رو به روی پوستتون انتقال بده. پس قطعا باید این عادت رو از سرتون بندازین. چطوری؟ چند تا راهکار بهتون پیشنهاد میدیم:

ادامه مطلب...