دنیای خودت رو نشون بده، نه دیگران

کمپین زندگی رنگی یه حرکت زیبای دسته جمعیه برای اینکه دنیاهامون رو به هم نشون بدیم. هر کسی از چیزی که شادش می کنه عکس میگیره و به بقیه دوستهای رنگی اش نشون میده. این خیلی اتفاق ارزشمندیه و باعث میشه به هم نزدیک تر بشیم و بهانه های خوشبختی بیشتری توی زندگی هامون پیدا کنیم. اما این کار فقط وقتی ارزش داره که عکس نتیجه تلاش و کار خودمون باشه، نه کپی برداری از عکس یه نفر دیگه!

ادامه مطلب...