گزیده سردبیر

من با هر کی‌ مشکل دارم اول با خودش صحبت می‌کنم

بین روابط آدم‌ها همیشه اختلاف، سوء تفاهم و دلخوری پیش میاد و این یک چیز طبیعیه. وقتی توی یه خانواده باشی، اختلاف‌ها نوعش فرق می‌کنه و دلخوری‌ها به یه شکل دیگه ‌حل می‌شه، اصلاً گاهی با یک‌ نگاه یا یک ‌حرکت می‌تونید متوجه بشین جریان از چه قراره و ‌علت دلخوری و ناراحتی رو ‌بفهمید و همینطور با یه کار‌ کوچیک حلش کنید.

ادامه مطلب...


اگه یه درصد حق داشت چی؟

هر جایی که از دست کسی عصبانی شدی، هر جایی که با خودت گفتی ببین گیر چه آدمی افتادم، هر بار که از یه حرف یا برخورد دوستت چنان دلخور شدی که حتی به سرت زد رابطه‌ات رو باهاش قطع کنی، دو سه دقیقه به خودت وقت فکر کردن بده و برای چند لحظه خودتو بذار جای اون. ممکنه چیزی که برای ما تو یه لحظه اسباب حیرت یا عصبانیت می‌شه، واکنشی به یکی از کارای اشتباه خودمون بوده باشه. وقت برای قضاوت کردن، عصبانی شدن، حتی قهر چند ساله همیشه وجود داره. مطمئن باشید فرصت برای این کارا هست و...

ادامه مطلب...