از شرق تا غرب دور : فنگ‌شویی، انرژی کائنات در دستان ما

مجموعه نوشته های آداب و سنن رنگی سعی در ارائه اطلاعات پایه‌ای در مورد آیین‌ها و سنت‌های قدیمی داره که به نوعی برای بهبود زندگی به وجود آمده‌اند. در این مطالب هیچ جهت‌گیری مثبت یا منفی وجود نداره و هدف، آشنا کردن خواننده با این مفاهیم بدون درگیر شدن در حواشی آنها است. با توجه به اینکه امروزه بیشتر این آیین‌ها رنگ و بوی غربی به خودشون گرفتن و جنبه تجاری پیدا کردن، این دیدگاه کمک می کنه خواننده بدون پیش فرض با آنها آشنا شده و دور از این هیاهوی تبلیغاتی و تجاری انتخاب صحیحی برای زندگی خودش داشته باشه....

ادامه مطلب...