گزیده سردبیر

شما چقدر حقوق می‌گیرید؟

تا حالا شده با کسی رو به رو بشین که از ترس سوال‌هایی که می‌پرسه دوست داشته باشیم زودتر دیدارتون تموم شه؟ بعضیها سوال‌هاشون آدم اذیت می کنه ، بعضی‌ها چنان رک و رو سوال می‌پرسن که در اون لحظه جز گفتن واقعیت چیزی به ذهنتون نمی‌رسه...

ادامه مطلب...


چیزایی که نباید بپرسی

مونا یه دختر خیلی خوب و دوست داشتنیه. همیشه سرحاله و با همه گرم می‌گیره. تو اگه 10 سال هم با این آدم یه جا کار کنی، نمی‌شنوی که کسی پشت سرش بدگویی کنه. همه دوستش دارن، اما اون همه رو دوست نداره. برای یه جمله مشترک که از همه اطرافیانش بارها شنیده. اونا به دستای مونا خیره می‌شن و با کنجکاوی می‌پرسن اووووه دستت چی شده؟ مونا وقتی خیلی کوچیک بود متوجه لکه سفیدرنگی روی پوست شکمش شد. این لکه به مرور بزرگ شد و هر سال چند تا لکه دیگه تو بقیه جاهای بدنش دراومد. حالا تو سی و...

ادامه مطلب...