شهروند خوب فروشگاه‌ها باشیم

حتما برای شما هم پیش اومده که برای خرید کوچیکی رفتید فروشگاه و با دیدن قفسه هی به خودتون گفتید، اینم لازم دارم، آهان خوب شد اینو داره و ... بعد که دست‌تون پر شده رفتید یه سبد چرخدار برداشتید و پُرش کردید. خریدتون از زمان و پولی که پیش‌بینی کرده بودید بیشتر شده و تازه بعد از حساب و کتاب یه ذره هم عصبانی می‌شید که چقدر همه چیز گرون شده. کیسه‌های خرید رو توی ماشین می‌چینید و می‌رید. خب! این سناریو تکراری نکته‌ای نداره جز جواب این سئوال: سبد خریدتون کجاست؟ بله. چون دیگه نیازی به سبد خرید نداشتیم،...

ادامه مطلب...