طالع رنگی هفته – ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد

فروردین در جمع مهمی حرفی می زنی که باعث ناراحتی کسی می شه که مهمه. سعی کن جلوی اینکار رو بگیری ولی اگر هم پیش اومد خودت رو ناراحت نکن. کاری هست که باید تنهایی شروعش کنی ولی مطمئن باش بعد از شروع دیگران بهت برای پیشبردنش کمک خواهند کرد. آخر هفته پیچیدگی‌هایی منتظرته. مریخ همه جا رو تیره می کنه و رابطه‌ای که توش هستی یا رابطه آینده رو نخواهی تونست به روشنی و دقت ببینی. اگر می خوای ببینی قلبت چه چیزی رو می خواد بهت بگه، سری به طبیعت بزن. حتی اگر شده با کمی پیاده‌روی. اردیبهشت هر...

ادامه مطلب...