طالع رنگی هفته – ۲۳ تا ۳۰ بهمن

:فروردین سخته قبول کنی که به همه چیزهایی که می خوای نمی تونی برسی. تلاش برای رسیدن به همه چیز، فقط باعث عصبانیت و آشفتگی می‌شه پس بهتره مواظب این اشتباه باشی. رسیدن ماه به صورت فلکی تو در روز سه شنبه برات هیجان به همراه می‌یاره ولی مواظب باش که با یک صحبت تلخ، آدم‌ها رو ناراحت نکنی. :اردیبهشت تلاشت برای رابطه با یک نفر اونجوری که فکر می کنی پیش نمی‌ره. حتی ممکنه باعث ناراحتی هم بشه. اما این نباید باعث بشه سراغ رابطه نری. تقارن زحل و ونوس بهت می‌گه که در مورد فانتزی‌های رمانتیک احتیاط کنی و...

ادامه مطلب...