گزیده سردبیر

طالع رنگی هفته – ۱۶ تا ۲۲ بهمن

:فروردین در تمام طول این هفته این احتمال وجود داره که آدم‌ها برداشتی اشتباه از کارهایی که می‌کنی داشته باشن. رسیدن سیاره تو یعنی مریخ به نپتون محو و تاریک، باعث این جریان می‌شه. قبلا ازاینکه هر کاری رو شروع کنی ببین که بقیه ممکنه این کارت رو چطوری درک کنن و سعی کن منظور واقعی ات رو براشون به طور کامل روشن کنی. اگر دنبال تفریح هستی، خیلی فشار نیار و این آخر هفته اجازه بده شادی اگر خواست خودش به سراغ تو بیاد. :اردیبهشت پیروزی و موفقیت حسابی در دسترسه. اگر می خوای با کسی حرف مهمی بزن الان...

ادامه مطلب...


طالع رنگی هفته – ۹ تا ۱۵ بهمن

:فروردین حضور ماه شیر در آسمونی یعنی ریزش جرقه‌های خلاقیت. توی این هفته می‌تونی کاری کنی که همه به هیجان بیان و تا مدت‌ها فراموشش نکنن. اتفاق کوچیکی کمی غمگینت می‌کنه. برای غلبه بر این ناراحتی کمی به خلوت خودت برو و کمی ارتباطاتت با دنیای بیرون رو کم کن تا زمان بگذره و قدرتت رو دوباره به دست بیاری. :اردیبهشت این هفته حتی چیزهایی که هیچ وقت به نظرت مهم نبودن هم می تونن ناراحتت کنن؛ چه برسه به موضوعات جدی تر. مواظب خودت باش و سپرهای دفاعی ات رو محکم نگه‌دار.

ادامه مطلب...