یه مامان خوب، یه فریزر پر غذا

یکی از مامانای رنگی برامون یه مطلب نوشته که نه تنها به درد مامانا می‌خوره، که فرمول ساده‌ای برای مجردا هم هست. مهمونای سرزده خونه خاله سیمین و بچه‌هاش در هیچ شرایطی گرسنه نمی‌مونن. خاله سیمین هم هیچ وقت از حضور سرزده مهمونا یا برنامه‌های "خوراکی لازم" بچه‌هاش دست‌پاچه نمیشه، چون یه راه حل کارآمد برای این مشکل همیشگی مامانا یعنی شکم‌های گرسنه پیدا کرده. خاله سیمین قلم خوب و رنگی داره و راه‌حلش رو با دیگران به اشتراک گذاشته که می‌تونید این پایین بخونید: من مثل خیلی از خانم‌ها مهمان‌های سرزده زیاد دارم.

ادامه مطلب...