کسب و کار موفق – عکاسی از توده های یخ

میخوایم با زندگی و شغل کمیل سیمن آشنا بشیم. کمیل سیمن امروز به عنوان یکی از عکاس های زن موفق در زمینه عکاسی از پدیده های طبیعی هست. مجموعه عکس "آخرین توده یخ"، که در اون از قدیمی ترین توده های یخ در دنیا مستندسازی شده بود، با یک توفیق اجباری شروع شد: پروازی که بیش از حد براش بلیط فروخته شده بود. سال 1999 بود که کمیل در یک پرواز صندلی خودش رو از دست داد و در عوض این پیشنهاد بهش شد که یه بلیط مجانی به هر مقصدی که دلش میخواد میتونه داشته باشه. اون مقصد خودش رو...

ادامه مطلب...