با قهرمان یک چشم به سوی تغییر سرنوشت

زندگی بالا پایین زیاد داره. این قانون زندگیه که هیچ کس هیچ وقت برای همیشه بالا یا پایین نمودار عمرش نباشه. این قانون همه سال‌ها، همه روزها و حتی همه ساعت‌های زندگی ماست. روزمرگی شاید ناامیدکننده‌ترین بخش این مشکلات باشه. خسته‌مون می‌کنه و وقتی تو دام ناامیدی انداخت‌مون، ما رو می‌کشونه جلو آینه که رو به خودمون بپرسیم: این بود چیزی که از زندگی می‌خواستم؟ خیلیا حتی موفق‌ترین آدمای دنیا هم همچین موقعیتی رو تجربه کردن. این قانون زندگی کردنه و برای همه پیش میاد. اما همون قانون ورق زندگی رو یه لحظه بعد یا چند روز بعد برمی‌گردونه و ما...

ادامه مطلب...