از شرق تا غرب دور – سوزن‌های شفابخش

طب سوزنی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین طب‌های سنتی چینی است که بیشترین مقبولیت رو در جامعه پزشکی کلاسیک به دست آورده. به عنوان مثال موسسه ملی سلامت آمریکا یا خدمات ملی درمانی انگلیس از جمله موسساتی هستند که اثربخشی طب سوزنی برای بیماری های خاص را تایید می‌کنند. طب سوزنی همانند بیشتر درمان های شرقی، بر تعادل انرژی حیاتی (انرژی چی ) تکیه دارد. به باور این طب، جریان نادرست چی، در بدن موجب به وجود آمدن بیماری می‌شود و با برقراری تعادل انرژی، می‌توان سلامتی را به بیمار بازگرداند. این برگرداندن تعادل از طریق وارد کردن سوزن های بسیار نازک...

ادامه مطلب...