طالع رنگی هفته: ۳۰ تیر تا ۵ مرداد

گرفتن فرمون در دست کار سختی خواهد بود. این هفته پر از اتفاقاتی است که توی برنامه ها تغییر ایجاد می کنن و حتی یک پیشنهاد اینه که سعی نکنی برنامه خیلی محکمی بریزی و لحظه به لحظه زندگی کنی؛ اینجوری شانس موفقیت بالاتره. در ضمن باید کم کم آماده بشی که قلبی رو بشکنی! انگار با حرکت کردن مریخ و خارج شدنش از سکتوری که هفت ماه بود اشغال کرده بود،‌ لازمه به کسی حرف سختی بزنی. اینکار رو بکن و از شنبه ماه جدید توی خونه ات آدم های جدیدی رو سر راهت قرار خواهد داد.

ادامه مطلب...