گزیده سردبیر

۲۸ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. یک قدم برای قشنگ تر شدن دنیا بردار.

ادامه مطلب...


۲۷ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. با خلاقیت میتونی در همه جنبه های زندگیت پیشرفت کنی، اجازه نده چیزی ذهن خلاقت رو محدود کنه.

ادامه مطلب...


۲۶ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. شادی رو انتخاب کن :)

ادامه مطلب...


۲۵ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تلاش کن و اون شانس بزرگی که همه ازش صحبت میکنن رو خودت بساز.

ادامه مطلب...


۲۴ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. بدی ها و افکار منفی هیچ وقت از بین نمیرن اما یه آدم شاد روی زیبایی ها تمرکز میکنه.

ادامه مطلب...


۲۳ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. تو توانایی تغییر گذشته رو نداری، پس دیگه بهش فکر نکن و انرژیت رو برای بهترین بودن در لحظه حال بذار.

ادامه مطلب...


۲۲ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. زندگی قشنگ رو خودت بساز!

ادامه مطلب...


۲۱ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. هیچ کس به جز خودت قرار نیست آرزوهات رو برآورده کنه، پس متکی به خودت باش.

ادامه مطلب...


12345...102030...