گزیده سردبیر

۲۶ بهمن – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. سفر کردن هم حال آدم رو خوب میکنه، هم کلی چیز جدید به آدم یاد میده!

ادامه مطلب...


۹ مهر – صبحت بخیر و رنگی

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. شاید زیباترین چیزها - و بعضی وقت ها مهم ترین چیزها - همین نزدیکی ها قرار دارن، و فقط منتظرن ما بهشون یه نگاه دوباره بندازیم.

ادامه مطلب...