فکت گرافی – ۵ دلیل برای اینکه بیشتر به سفر بروید

برای سفر کردن انقدر دلیل میشه آورد که توی این مطلب نخواهد گنجید. همه ی آدمهای بزرگ تاریخ مردم رو به سفر کردن دعوت کردن. به اینکه از دایره ی محدود اطراف خودشون خارج بشن و آدمهای متفاوت تر از خودشون رو ببینن. اگه سرتون رو زیادی شلوغ کردید و قسمت سفر کردن و ماجراجویی زندگی رو به آینده موکول کردید، این کار رو نکنید. درسهایی که یک سفر درست و حسابی میتونه به آدم یاد بده کمتر از چیزی که توی کلاس و مدرسه یاد میگیریم نیست. همیشه برای خودتون وقتی برای مسافرت کنار بگذارید. در ادامه مطلب یک فکت...

ادامه مطلب...