گزیده سردبیر

۲ هفته سحرخیزی با آدمهای رنگی – روز سوم

15 روز یه قرار رنگی داریم برای اینکه صبح ها 2 ساعت زودتر از همیشه بیدار شیم.امروز روز سومه :) میخوایم این عادت خوب رو با کمک همدیگه، توی یه حرکت دسته جمعی به دست بیاریم. اصلا چرا باید صبح زود بیدار شد؟ برای صبح زود بیدار شدن دلیل خیییلی زیاد وجود داره. با این کار بالاخره زمان برای انجام دادن کارهایی که هیچوقت براشون فرصت نداشتین پیدا می کنید. میتونید یه عالمه چیز جدید در این 2 ساعت یاد بگیرید و به روح و جسمتون بیشتر توجه کنید. اگه صبح ها به محل تحصیل یا سر کار میرید، اینجوری بدون...

ادامه مطلب...


۲ هفته سحرخیزی با آدمهای رنگی – روز دوم

15 روز یه قرار رنگی داریم برای اینکه صبح ها 2 ساعت زودتر از همیشه بیدار شیم.امروز روز دومه :) میخوایم این عادت خوب رو با کمک همدیگه، توی یه حرکت دسته جمعی به دست بیاریم. اصلا چرا باید صبح زود بیدار شد؟ برای صبح زود بیدار شدن دلیل خیییلی زیاد وجود داره. با این کار بالاخره زمان برای انجام دادن کارهایی که هیچوقت براشون فرصت نداشتین پیدا می کنید. میتونید یه عالمه چیز جدید در این 2 ساعت یاد بگیرید و به روح و جسمتون بیشتر توجه کنید. اگه صبح ها به محل تحصیل یا سر کار میرید، اینجوری بدون...

ادامه مطلب...