ساکت ترین اتاق دنیا آدم را در عرض ۳۰ دقیقه دیوونه می کنه!

کیه که درباره ی شلوغی و سرو صدای کوچه و خیابون غر غر نکنه و از این نترسه که یه روزی ممکنه به خاطر زندگی کردن تو شهر دیوونه بشه؟ گاهی اوقات، آدم به کمی آرامش و سکوت برای سالم موندن احتیاج داره. جایی باشه که بتونه خلوت کنه و هیچ سر و صدایی اذیتش نکنه. ولی شاید براتون جالب باشه اگه بفهمید سکوت زیادی هم به اندازه ی سر و صدای زیاد میتونه دیوونه کننده باشه! این چیزیه که دانشمندان "مینیپولیس"، با درست کردن ساکت ترین اتاق دنیا فهمیده اند. ساکت ترین اتاق جهان با درجه ی صدای -9 دسیبل،...

ادامه مطلب...