آشپزی به سبک رنگی رنگی: سالاد نخود سبز

با کمی بازی کردن با لوازم داخل یخچال و فریزر، میتونید که سالاد خیلی خوشمزه درست کنید. با دیدن تصاویر پایین فکر نمیکنم سوالی بمونه. آشپزی میتونه همین قدر لذتبخش و راحت باشه!

ادامه مطلب...