داستان موفقیت کسب و کار”فرال”، ساعت‌هایی از جنس خودتان

اگر گشتی در این وب سایت بزنید، متوجه خواهید شد که ایده بعضی از پروژه ها در عین سادگی انقدر جذابیت داشته اند که سرمایه ای چندین برابر مقدار درخواست شده برای شروع کار ایجاد شود. این یعنی صاحب ایده می تواند با توان بیشتری، کارش را در اندازه بزرگتری شروع کند. ساعت های فرال هم یکی از همین ایده ها هست که برای کسب و کارش نیاز به 5000 دلار سرمایه داشت و بعد از مطرح کردن ایده اش تونست این مقدار سرمایه را به دست بیاورد. ما ساعت‌های زنانه زیبایی می‌سازیم که نه تنها شما را وقت‌شناس می‌کند که...

ادامه مطلب...