کتاب کودکانه – به بچه ها کتاب سار کوچولو هدیه بدهید

در لیست بهترین کارهای دنیا این ها رو داریم : شاد کردن بچه ها سرگرمی و تفریح درست کردن برای بچه به بچه های درست فکر کردن رو یاد دادن یک راه برای هم زمان اتفاق افتادن این سه کار، کتاب هدیه دادن به بچه هاست. اما کتابی که برای گروه سنی اش مناسبه و در قد و اندازه حوصله اش باشه. ما تصمیم گرفتیم لا به لای معرفی کتاب برای آدم بزرگها، هوای بچه ها رو هم داشته باشیم و گاها کتابهایی برای اونها هم معرفی کنیم. باید با کمک هم دنیای بچه ها رو قشنگ تر کنیم .

ادامه مطلب...