طالع رنگی هفته – ۲۳ تا ۲۹ اردیبهشت

فروردین: دست انداز! مسیر راحت نیست. در طول هفته مشکلی پیش می یاد که ناراحتت می کنه. احساس خواهی کرد که می تونی با نادیده گرفتن مشکل، خودت رو گول بزنی و از کنارش رد بشی ولی اینطور نیست. احتیاط کن. کارها ساده به نظر می رسن ولی در واقع تلاش خیلی زیادی می خواد پیروز شدن بهشون. در زندگی شخصی خوبه که آرومتر عمل کنی و بیشتر منتظر بمونی تا اینکه ابتکار بزنی. مریخ داره از برج گاو می گذره و آرامش بهترین دوست تو خواهد بود. اردیبهشت: سیاره حاکمت - ونوس - خدای عشقه ولی تو هنوزم نتونستی دقیقا...

ادامه مطلب...