طالع رنگی هفته – ۲ تا ۸ اردیبهشت

اسفند: در این هفته با یک نفر جر و بحثی خواهی داشت. حتی شاید یک آدم خیلی نزدیک. آماده مواجهه باش. این آمادگی یعنی بدونی که تا وقتی حق با توئه ازش دفاع کنی و اگر فکر کردی حق دیگه با تو نیست، نظر طرف مقابلت رو بپذیری و بدونی که قرار نیست عصبانی بشی و غیر منطقی فقط حمله و دفاع کنی. این جر و بحث در صورتی که هر دو منطقی باشین حتی می تونه تبدیل به یک ورزش فکری جذاب بشه که هر دو از نتیجه‌اش راضی باشین. در ضمن این هفته، فرصت خوبیه که به رابطه عاطفی‌ات...

ادامه مطلب...