یک داستان دوستی مجازی – مفید در برابر باد شمالی

کتابی که امروز بهتون پیشنهاد میکنیم، داستانی درباره ی یک اشتباه تایپی کوچک در ایمیلی که برای مجله ای که در اون اشتراک داره میفرسته هست. این اشتباه تایپی ایمیل رو از طرف زن داستان یعنی "امی" به یک فرد ناشناس - لنو - میفرسته، و این بهانه ای میشه برای شروع یک دوستی عمیق اما مجازی این دو نفر. رابطه ای که در اون هر کسی خود واقعی اش رو بدون نقاب و سانسور به نمایش میگذاره، و از قضاوت و سرزنش شدن هیچ هراسی نداره.

ادامه مطلب...