رادیو رنگی رنگی – قسمت صفرم

به اولین شماره رادیو رنگی رنگی سلام کنید! بیست و سه دقیقه رادیو که شامل گزیده مطالب هفته پیش و یک مصاحبه با مدیر رنگی رنگی هست در انتظار شماست. این اپیزود به این علت شماره صفر اسم گذاری شده تا بعد از شنیدن نظرات خواننده های رنگی رنگی ، اولین شماره رسمی را جمعه هفته آینده هوا کنیم.

ادامه مطلب...