فکت گرافی – ۵ دلیل برای اینکه لبخند بزنید

لبخند مسری است و بین همه پخش می شود! شاید خودتان متوجه نباشید، اما لبخندتان می‌تواند موجی از شادی بسازد. کسی که شما به او لبخند زدید به فرد دیگری لبخند خواهد زد، بدون اینکه حتی به دلیلش فکر کند. تصویر زیر را ببینید، از اینجا آن را با سایز بزرگ دانلود کنید . بعد آن را برای همه کسانی که دوست دارید دنیای شادتری داشته باشند بفرستید.

ادامه مطلب...