بهترین زمان برای مودب بودن

اگر می خواهید بدانید کی بهتر است هدیه دهید، کی و چطور باید از کسی تشکر کنید، کسی را دعوت کنید این راهنمایی‌ها به دردتان می‌خورد. معرفی خود به همکار جدید : به محض اینکه شنیدید همکار جدید از راه رسیده به او خوشامد بگویید. منتظر نشوید که در یک جلسه همدیگر را ببینید یا موقع تبادل ایمیل با هم آشنا شوید. اگر زمان گذشت و شما به هر دلیلی این کار را نکردید، سراغ همکارتان بروید و از اینکه بی‌ملاحظه بوده اید عذرخواهی کنید و خود را مشتاق دانستن سابقه کاری او نشان دهید.

ادامه مطلب...