داستان غم‌انگیز پنگوئن‌ ‌خوشتیپ

بچه‌ها معرفی می‌کنم: خوشتیپ‌ترین پرنده‌های یخچال، پنگوئن‌های نیوزلند! پنگوئن‌های نیوزلند تیپ می‌زنن و تو یخا بازی می‌کنن. اما این ظاهر ماجراست. داستان این پنگوئن‌های خوشتیپ، داستان غم‌انگیزی از تخریب محیط زیسته. ماجرا اینه که نشت نفت به آب‌های نیوزلند کلی ماهی و موجود زنده دریایی رو از بین برد. پنگوئن‌ها هم از این بلای انسانی بی‌نصیب نموندن. هر بار آب‌تنی اونا و تلاش‌شون برای پیدا کردن غذا به یه مسمومیت حسابی منجر می‌شد. بدن پنگوئن‌ها پر از نفت خام می‌شد و اونا راهی برای تمیز کردن خودشون نداشتن جز اینکه این نفت رو با منقارشون پاک کنن و بخورن.

ادامه مطلب...